Home

Actueel

Vanaf 1 oktober zijn WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarden van woningen openbaar. Vanaf dit moment kunt u op de website www.woz-waardeloket.nl de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar.

Munitax is namens de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ. Kijk voor meer informatie op deze website of op http://www.wozwaardeloket.nl/.

Controle hondenbelasting  in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen

Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak vergeet men aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Van 27 september tot 16 december controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.
Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat door Munitax is verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. Het is verplicht dit formulier in te vullen en retour te zenden. Ook in het geval dat u geen hond heeft.

Uw hond aangeven kan met uw DigiD via deze website.

Telefonisch kunt u ook een aangiftebiljet opvragen via telefoonnummer
024 – 67 80 962.

Kwijtschelding

Heeft u kwijtschelding aangevraagd en heeft u hiervan een ontvangstbevestiging gehad? Dan heeft u uitstel van betaling totdat u van ons een uitspraak op uw verzoek heeft ontvangen. Dit duurt ongeveer 3 maanden.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Munitax via telefoonnummer 024 - 67 80 962 (elke werkdag tussen 08.30 - 12.30 uur).

Veldwerk

Ook in 2016 laat Munitax 20% van alle woningen ter plaatse opnemen en fotograferen. Wij beginnen op 1 maart in Berg en Dal. Vanaf 15 maart komt u ons ook in Wijchen tegen. Op 31 maart starten we met de gemeenten Beuningen, Druten en Heumen. Klik hier voor meer informatie.

Munitax op MijnOverheid

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, waaronder ook Munitax. Activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account op mijn.overheid.nl en ontvang uw belastingaanslag van Munitax in uw Berichtenbox. Maakt u geen gebruik van MijnOverheid? Dan ontvangt u post van Munitax gewoon zoals u gewend bent.

Persbericht

De Waarderingskamer heeft het predicaat ‘goed’ toegekend aan belastingsamenwerking Munitax voor de uitvoering Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Klik hier voor het hele bericht.

Bezwaar via WOZ-bureau: écht gratis?

Nee, uiteindelijk is dit niet gratis. Weten hoe het zit met no cure no pay-bureaus en WOZ-bezwaar? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de WOZ.

Contact

Munitax  
van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Tel: 024-67 80 962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur)

Mijn vraag aan Munitax

Proclaimer

Privacy

Zoeken

Volg ons