Home

Actueel

Munitax op MijnOverheid

Wilt u uw post van de overheid liever digitaal ontvangen? Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten over uw toeslagen, belastingaanslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Via deze BerichtenBox ontvangt u ook berichten van Munitax, zoals de belastingaanslag van eind januari.

Wat moet ik doen?

Activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account op mijn.overheid.nl. Meld uw e-mailadres aan. Als er namelijk nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht. Maakt u geen gebruik van MijnOverheid? Dan ontvangt u post van overheid en Munitax zoals u gewend bent.

Vanaf 1 oktober zijn WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarden van woningen openbaar. Vanaf dit moment kunt u op de website www.woz-waardeloket.nl de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar.

Munitax is namens de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ. Kijk voor meer informatie op deze website of op http://www.wozwaardeloket.nl/.

Mogelijk datalek bij leverancier Munitax

Op 28 november heeft een leverancier, die voor Munitax werkzaamheden uitvoert, bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gemeld dat een laptop van één van de medewerkers is gestolen. Er bestaat een kans dat op deze laptop gegevens van inwoners en bedrijven uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen waren opgeslagen.

De leverancier voert werkzaamheden uit voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Gegevens die daarvoor nodig zijn, werden door Munitax aan de leverancier verstrekt. Deze gegevens stonden mogelijk op de gestolen laptop. Op 30 november werd Munitax hiervan op de hoogte gesteld door het IBD. Munitax kiest ervoor inwoners en bedrijven te informeren en hen de weg te wijzen bij eventuele vragen die dit oproept.

Welke gegevens stonden er mogelijk op de laptop?
Er zijn geen bankrekeningnummers of DigiD gegevens verstrekt. Ook bevatten de uitgewisselde bestanden geen wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen of inloggegevens. De gegevens die wel mogelijk op de laptop staan zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Achternaam en initialen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Wat kan een kwaadwillende met deze informatie?
Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van deze gegevens. Het risico hierop is klein, maar valt niet uit te sluiten. Munitax adviseert inwoners en bedrijven bij een vermoeden van dergelijk misbruik contact op te nemen.

Vragen
Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden over het mogelijke datalek. Of neem contact op met Munitax via telefoonnummer 024 - 6780 962. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aangifte
Helaas is niet volledig uit te sluiten dat, als er gegevens op de laptop staan, deze door onbevoegden kunnen worden benaderd. Er is daarom aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek. Dit is ook vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Wij betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren bij een leverancier. In nauw overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier werken wij aan een zorgvuldige afhandeling. De leverancier werkt overigens ook voor andere gemeenten, die hierdoor eveneens zijn getroffen.

Kwijtschelding

Heeft u kwijtschelding aangevraagd en heeft u hiervan een ontvangstbevestiging gehad? Dan heeft u uitstel van betaling totdat u van ons een uitspraak op uw verzoek heeft ontvangen. Dit duurt ongeveer 3 maanden.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Munitax via telefoonnummer 024 - 67 80 962 (elke werkdag tussen 08.30 - 12.30 uur).

Veldwerk

Ook in 2016 laat Munitax 20% van alle woningen ter plaatse opnemen en fotograferen. Wij beginnen op 1 maart in Berg en Dal. Vanaf 15 maart komt u ons ook in Wijchen tegen. Op 31 maart starten we met de gemeenten Beuningen, Druten en Heumen. Klik hier voor meer informatie.

Persbericht

De Waarderingskamer heeft het predicaat ‘goed’ toegekend aan belastingsamenwerking Munitax voor de uitvoering Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Klik hier voor het hele bericht.

Bezwaar via WOZ-bureau: écht gratis?

Nee, uiteindelijk is dit niet gratis. Weten hoe het zit met no cure no pay-bureaus en WOZ-bezwaar? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de WOZ.

Contact

Munitax  
van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Tel: 024-67 80 962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur)

Mijn vraag aan Munitax

Proclaimer

Privacy

Zoeken

Volg ons