Home

Actueel

Controle hondenbelasting  in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen

Heeft u één of meer honden? Dan betaalt jaarlijks hondenbelasting. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak vergeet men aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Van 2 mei tot 15 juli 2017 controleert Munitax daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat Munitax heeft verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan? Dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour te zenden. Ook als u geen hond heeft.

Uw hond aangeven kan via deze website. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Telefonisch kunt u ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer 024 – 67 80 962.

Betalingsherinnering en digitale aanslag

Heeft u een betalingsherinnering van ons ontvangen maar geen papieren aanslag? Dan staat de aanslag waarschijnlijk in de Berichtenbox van MijnOverheid. U ontvangt daar uw aanslag als u zich hiervoor heeft aangemeld én toestemming heeft gegeven dat u de post van Munitax via de Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen.

Wanneer een organisatie een poststuk daar voor u klaarzet dan krijgt u hiervan altijd een e-mail. Heeft u dit bericht niet ontvangen? Dan heeft u misschien geen of een verouderd e-mailadres doorgegeven. Dit kunnen wij niet voor u controleren. Log in op www.mijnoverheid.nl  en check uw gegevens. Hier vindt u ook uw belastingaanslag van Munitax.

Betalingsherinnering aanslag gemeentelijke belastingen

Eind januari ontvingen inwoners uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen de aanslag gemeentelijke belastingen van Munitax. Heeft u geen machtiging voor een automatische incasso afgegeven dan is de uiterste betaaldatum 31 maart 2017. Heeft u de belastingaanslag nog niet betaald, dan vragen we u dit direct te doen om extra kosten van een aanmaning te voorkomen.
 

Ontvangstbevestiging bij digitaal bezwaar

Na het indienen van een digitaal bezwaar krijgt u van ons standaard een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet ontvangen? Dan is er mogelijk iets niet goed gegaan. Probeert u het dan nog een keer. U kunt uw bezwaar ook alsnog schriftelijk per post of gescand via ons contactformulier aan ons sturen. Let op dat u het bezwaarschrift ondertekent anders kunnen we dit niet in behandeling nemen.

Géén 25 euro terug aan huishoudens in Wijchen

Onlangs hebben de inwoners van de gemeente Wijchen hun belastingaanslag voor 2017 van de gemeentelijke belastingen ontvangen. Velen merken op dat er op hun aanslag geen regel lastenverlichting meer staat. De afgelopen jaren was dit wel het geval (2016, 25 euro). Hun opmerking is terecht. in dit bericht leggen wij uit hoe dit komt.

De regel lastenverlichting gaat slechts over afvalinzameling en afvalverwerking. De gemeente Wijchen maakt elk jaar een inschatting van de kosten en baseert hierop de hoogte van de belasting. Als de gemeente minder geld uitgeeft dan verwacht, dan geeft Wijchen een overschot terug aan de inwoners. Teruggave is altijd met terugwerkende kracht. Voor 2016 was de lastenverlichting gebaseerd op de Jaarrekening 2014. Voor 2017 op de Jaarrekening 2015. In 2015 was er geen sprake van een overschot. Dat is de reden dat de regel lastenverlichting niet meer voorkomt op de aanslag.

Belastingaanslag van Munitax in de bus

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen de belastingaanslag van Munitax. Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Bel met 024-6780962 en krijg snel iemand aan de lijn. Kunnen we uw vraag niet direct beantwoorden? Dan bellen we u binnen vijf werkdagen terug.

Bezwaar via WOZ-bureau: écht gratis?

Nee, uiteindelijk is dit niet gratis. Weten hoe het zit met no cure no pay-bureaus en WOZ-bezwaar? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de WOZ.

Kwijtschelding

Heeft u kwijtschelding aangevraagd en heeft u hiervan een ontvangstbevestiging gehad? Dan heeft u uitstel van betaling totdat u van ons een uitspraak op uw verzoek heeft ontvangen. Dit duurt ongeveer 3 maanden.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Munitax via telefoonnummer 024 - 67 80 962 (elke werkdag tussen 08.30 - 12.30 uur).

Munitax op MijnOverheid

Wilt u uw post van de overheid liever digitaal ontvangen? Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten over uw toeslagen, belastingaanslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Via deze BerichtenBox ontvangt u ook berichten van Munitax, zoals de belastingaanslag van eind januari.

Wat moet ik doen?

Activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account op mijn.overheid.nl. Meld uw e-mailadres aan. Als er namelijk nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht. Maakt u geen gebruik van MijnOverheid? Dan ontvangt u post van overheid en Munitax zoals u gewend bent.

Vanaf 1 oktober zijn WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarden van woningen openbaar. Vanaf dit moment kunt u op de website www.woz-waardeloket.nl de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar. De gegevens in woz-waardeloket worden periodiek bijgewerkt vanuit de landelijke voorziening. Er kan enige vertarging optreden voordat de huidige gegevens in te zien zijn op woz-waardeloket.

Munitax is namens de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ. Kijk voor meer informatie op deze website of op http://www.wozwaardeloket.nl/.

Mogelijk datalek bij leverancier Munitax

Op 28 november heeft een leverancier, die voor Munitax werkzaamheden uitvoert, bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gemeld dat een laptop van één van de medewerkers is gestolen. Er bestaat een kans dat op deze laptop gegevens van inwoners en bedrijven uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen waren opgeslagen.

De leverancier voert werkzaamheden uit voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Gegevens die daarvoor nodig zijn, werden door Munitax aan de leverancier verstrekt. Deze gegevens stonden mogelijk op de gestolen laptop. Op 30 november werd Munitax hiervan op de hoogte gesteld door het IBD. Munitax kiest ervoor inwoners en bedrijven te informeren en hen de weg te wijzen bij eventuele vragen die dit oproept.

Welke gegevens stonden er mogelijk op de laptop?
Er zijn geen bankrekeningnummers of DigiD gegevens verstrekt. Ook bevatten de uitgewisselde bestanden geen wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen of inloggegevens. De gegevens die wel mogelijk op de laptop staan zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Achternaam en initialen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Wat kan een kwaadwillende met deze informatie?
Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van deze gegevens. Het risico hierop is klein, maar valt niet uit te sluiten. Munitax adviseert inwoners en bedrijven bij een vermoeden van dergelijk misbruik contact op te nemen.

Vragen
Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden over het mogelijke datalek. Of neem contact op met Munitax via telefoonnummer 024 - 6780 962. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aangifte
Helaas is niet volledig uit te sluiten dat, als er gegevens op de laptop staan, deze door onbevoegden kunnen worden benaderd. Er is daarom aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek. Dit is ook vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Wij betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren bij een leverancier. In nauw overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier werken wij aan een zorgvuldige afhandeling. De leverancier werkt overigens ook voor andere gemeenten, die hierdoor eveneens zijn getroffen.

 

Contact

Munitax  
van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Tel: 024-67 80 962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur)

Mijn vraag aan Munitax

Proclaimer

Privacy

Zoeken

Volg ons