Toegankelijkheid

Munitax wil haar website zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk maken. Hiervoor volgen we de webrichtlijnen van de overheid. In deze toegankelijkheidsverklaring leest u hoe wij aan de eisen van de webrichtlijnen voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 29-10-2019.

Munitax wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

1. www.munitax.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via webredactie@beuningen.nl. Het e-mailadres eindigt op beuningen.nl omdat deze website door de gemeente Beuningen beheerd wordt.

PDF's

Specificatie

PDF-documenten op www.munitax.nl.

Oorzaak

De toegankelijkheidseisen stellen zeer hoge eisen aan PDF-bestanden. Diverse partijen leveren PDF’s aan voor deze website. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een PDF te maken volgens de toegankelijkheidseisen. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat alle PDF’s op de site aan deze eisen voldoen.

Gevolg

Op de bestuurlijke pagina's over het college en de gemeenteraad staan PDF-bestanden die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Waar mogelijk proberen wij de documenten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Voor de rest van deze website menen wij afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden, zoals hieronder beschreven.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteren wij een set met minimale eisen voor PDF’s op de website. Uitgangspunt blijft om PDF’s te publiceren die helemaal aan de richtlijnen voldoen. Maar wij accepteren voorlopig ook PDF’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn en de PDF bevat geen gescande documenten.

Maatregelen

Wij stellen strenge eisen aan nieuwe PDF’s. Bij voorkeur maken we geen gebruik van PDF. Mocht een PDF toch nodig zijn, dan moeten ze minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'. Daarnaast maken wij werk van een toegankelijk PDF-sjabloon. Ook trainen wij redacteuren in het maken van toegankelijke documenten.

Planning

De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.