Vragen naar aanleiding van uw belastingaanslag

Eind januari ontvingen de meeste inwoners en ondernemers de belastingaanslag 2020 van Munitax. De volgende twee vragen ontvangen we over het taxatieverslag. Hieronder leest u de antwoorden op deze vragen.

Waarom staan de verkoopgegevens van mijn woning op het taxatieverslag van andere woningen?

In de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ is bepaald wat er op het taxatieverslag moet staan.
Centraal in de kwaliteitseisen voor het taxatieverslag woningen staat de eis dat een taxatieverslag drie, voor de burger goed herkenbare, verkochte woningen als onderbouwing moet bevatten.

Is het toegestaan dat er personen en auto’s op de foto’s op het taxatieverslag staan? (AVG)

De foto’s op het taxatieverslag zijn afkomstig van Cyclomedia. De straatfoto’s kunnen gegevens bevatten welke direct herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, te weten gezichten en kentekens.
Gezichten en kentekenplaten worden onherkenbaar gemaakt (geblurd) door Cyclomedia. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft duidelijk gemaakt dat het onherkenbaar maken van gezichten en kentekenplaten een passende maatregel is.