Betalen

Waarom is er geen acceptgiro bijgevoegd?

Hoe kan ik betalen?

Zijn er kosten aan verbonden als ik te laat betaal?

Ik kan niet (op tijd) betalen. Wat kan ik doen?

Ik ben verhuisd, waarom incasseert u nog geld van mijn rekening?

Hoe kan ik het rekeningnummer van mijn automatische incasso veranderen?

Wat is het juiste IBAN-nummer (rekeningnummer)?

Waarom is er geen acceptgiro bijgevoegd?

We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt via internetbankieren of met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken.

Hoe kan ik betalen?

U kunt op verschillende manieren betalen:

  • U machtigt de gemeente het bedrag in maximaal 8 termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in maximaal 8 termijnen maandelijks af te schrijven. Op deze manier betaalt u het totale bedrag tot maximaal € 3.000,00 eenvoudig gespreid. Bedragen tot € 45,00 schrijven wij in één keer af.
  • U maakt het bedrag over via internet bankieren (vermeld altijd het betalingskenmerk).
  • Via een overschrijvingskaart van uw eigen bank.

Zijn er kosten aan verbonden als ik te laat betaal?

Betaalt u uw aanslag niet vóór de uiterste betaaldatum? Dan ontvangt u een aanmaning. Dit kost geld. U betaalt € 7,00 wanneer het openstaand bedrag lager is dan € 454,00 of € 15,00 wanneer het openstaand bedrag € 454,00 of meer is. Vervolgens ontvangt u bij het uitblijven van de betaling eerst een herinnering van de aanmaning. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Betaalt u nog niet? Dan ontvangt u een dwangbevel. De kosten hiervan zijn minimaal € 39,00.

Ik kan niet op tijd betalen? Wat kan ik doen?

Het is mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen voor maximaal 8 termijnen. Dit doet u via een speciaal formulier. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

Ik ben verhuisd, waarom incasseert u nog geld van mijn rekening?

De aanslag onroerende-zaakbelastingen blijft voor het hele jaar staan als u op 1 januari nog eigenaar was. Van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing krijgt u ontheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. U krijgt een brief waarin staat wat u na die ontheffing nog moet betalen. Het gebruikersdeel van onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen betaalt u voor het hele jaar als u op 1 januari nog gebruiker was. Er is geen mogelijkheid voor ontheffing. De computer verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 8 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt. Tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.

Hoe kan ik het rekeningnummer van mijn automatische incasso veranderen?

Het rekeningnummer van uw automatische incasso verandert u gemakkelijk zelf met DigiD.

Wat is het juiste IBAN-nummer (rekeningnummer)?

Beuningen:   NL23 BNGH 0285031724

Berg en Dal: NL77 BNGH 0285102338

Druten:        NL58 BNGH 0285028766

Heumen:      NL97 BNGH 0285035630

Wijchen:       NL82 BNGH 0285132512

De BIC code van alle gemeenten is: BNGH NL 2 G

Volg ons