Huurdersbeschikking

Wat is een huurdersbeschikking?

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde?

Mag ik als huurder het taxatieverslag inzien?

Hoe werkt het puntensyteem in het nieuwe Woonwaarderingsstelsel?

Wat is een huurdersbeschikking?
Vanaf 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel gewijzigd. Vanaf dat moment is de hoogte van de WOZ-waarde van invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen. De WOZ-waarde vindt u daarom vanaf 2016 op het aanslagbiljet dat u ontvangt van Munitax.

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde?
Bent u huurder van een zelstandige, sociale woning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Huurt u een onzelfstandige woning? Of bent u huurder met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sectorwoningen)? Dan verklaren wij een bezwaar tegen de WOZ-waarde ongegrond. Controleert u daarom of u huurder bent van een zelfstandige, sociale huurwoning voordat u bezwaar maakt. Wilt u weten of u een geliberaliseerd huurcontract heeft? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Mag ik als huurder het taxatieverslag inzien?
Ja, u vraagt het taxatieverslag op via deze website. Inloggen doet u met uw DigiD. Ook is het mogelijk om het aanslagbiljet en het taxatieverslag voortaan te ontvangen via MijnOverheid. U heeft hier toegang tot uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, waaronder ook Munitax. Activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account op mijn.overheid.nl.

Hoe werkt het puntensysteem in het nieuwe Woonwaarderingsstelsel? 
De WOZ-waarde van de gehuurde woning is slechts één van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het puntensysteem in het nieuwe Woonwaarderingsstelsel. Wilt u de maximale huurprijs van uw woning berekenen? Kijk dan op de website van de Huurcommissie. Zo krijgt u inzicht in wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs. Bezwaar tegen een te hoge huurprijs dient u niet in bij Munitax maar bij uw verhuurder of bij de Huurcommissie.