Bezwaar maken

Vragen over uw WOZ-waarde?

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde neem dan eerst contact met ons op via telefoonnummer 024 678 0962. We willen net als u  dat de WOZ-waarde klopt. We hebben er geen belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen wij deze graag voor u aan. In de meeste gevallen neemt onze taxateur binnen een redelijke termijn, meestal binnen een week, contact met u op.

Alsnog bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde? Dan kunt u dit direct online regelen met behulp van DigiD. Voor bedrijven geldt dat zij schriftelijk een bezwaar moeten indienen.

Bezwaar indienen als particulier met DigiD 

Zelf bezwaar maken of toch maar naar een no-cure no pay bureau?

Tegenwoordig kunt u gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus en of makelaars bij het indien van uw bezwaarschrift. Zij werken veelal op no cure no pay basis. Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten. Bij een toekenning van een bezwaar zijn wij namelijk wettelijk verplicht de kosten te vergoeden die deze bureaus/makelaars gemaakt hebben. Dit kost de gemeenschap geld. Deze bedragen zijn aanzienlijk, in vergelijking tot wat een verlaging van de WOZ-waarde u oplevert.

Wordt na de bezwaarprocedure de waarde van uw woning bijvoorbeeld met € 10.000,- verlaagd, dan levert dit u een vermindering van hooguit € 17,- van uw OZB-aanslag op. Dit bedrag is afhankelijk van het OZB-tarief en de gemeente waar uw WOZ-object staat. U betaalt dan geen bedrag voor de geleverde diensten aan het bureau of de makelaar. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht om de makelaar of adviseur die u heeft ingeschakeld ook een bedrag te vergoeden van gemiddeld 750 euro. Het bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor het indienen van een bezwaarschrift, voor het bijwonen van een hoorzitting en voor het indienen van een taxatierapport.