Kwijtschelding

Via ‘automatische toetsing’ laten wij uw gegevens controleren bij de Rijksbelastingdienst (vermogen) het UWV (inkomen), de Rijksdienst voor het wegverkeer (autobezit) en controleren wij uw gegevens in de Basisregistratie Personen. Blijkt na deze automatische toetsing dat wij toch nog gegevens nodig hebben om te bepalen of u recht heeft op kwijtschelding? Dan sturen wij u een brief waarin wij die gegevens opvragen die wij nodig hebben.

Per 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm

Wat is de kostendelersnorm? Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat, als u een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. De woonkosten kunt u dan namelijk met elkaar delen. Dit heeft voor iedereen, die kwijtschelding aanvraagt, gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit. De invoering van de kostendelersnorm heeft ook gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit van uw kwijtscheldingsverzoek. Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:
  1. met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
  2. wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
  3. wat de leeftijd is van uw medebewoners en
  4. welk soort inkomen uw medebewoners hebben.
  5. Is/zijn uw medebewoner(s) 21 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie mee.

Kwijtschelding aanvragen?

Regel uw aanvraag direct online.

Kwijtschelding direct online aanvragen voor uzelf met DigiD

Kwijtschelding direct online aanvragen als gemachtigde voor iemand anders

Heeft u geen DigiD? Download dan het speciale kwijtscheldingsformulier.

Stuur dit  naar:

Munitax  
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over kwijtschelding? Ga dan naar de veelgestelde vragen.