Over Munitax

Munitax is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen. In 2010 is een samenwerkingsverband gestart op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen. Door samen te werken zijn we minder kwetsbaar, besparen we kosten en bundelen we kennis. Inmiddels zijn ook de gemeenten Druten en Berg en Dal aangesloten.

Onze organisatie

Aan het hoofd van Munitax staan de wethouders van de deelnemende gemeenten. Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijst uit haar midden een lid aan die het college vertegenwoordigt. Zij hebben regelmatig overleg.