Wat doen we?

Onze werkzaamheden zijn te verdelen in:

  • Beleidsvoorbereiding
    We ontwikkelen en implementeren eigen projecten.

  • Beleidsadvisering
    We adviseren de deelnemende gemeenten in fiscaal/juridische zaken zoals de belastingtarieven en verordeningen.

  • Beleidsuitvoering
    We voeren het lokale belastingbeleid uit. Dit is de wettelijke taak, volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), voor het jaarlijks taxeren van woningen, bedrijven en onroerende zaken en het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen volgens de gemeentelijke belastingverordeningen. Ook nemen we bezwaren in behandeling en beantwoorden we vragen van inwoners en bedrijven.